Samotestiranje predstavlja učinkovit ukrep pri obvladovanju epidemije covid-19, saj omogoča hitro prepoznavo simptomatskih in asimptomatskih okužb s SARS-CoV-2 ter takojšnjo izolacijo potrjenih primerov in s tem preprečitev širjenja okužbe.

Učenec opravi v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj. Samotestiranje izvede doma. Če pri tem potrebuje pomoč, naj mu jo nudi starš oz. skrbnik. Rezultat samotestiranja bo pravilen le, če bosta tako odvzem brisa kot tudi izvedba testa izvedeni pravilno. Za pomoč pri pravilni izvedbi postopka sta pripravljena posnetek in infografika, ki sta dostopna na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/samotestiranje.

V primeru, da je rezultat samotestiranja pozitiven, je ta rezutat potrebno potrditi tudi s PCR testiranjem. Natančno postopanje v primeru pozitivnega rezultata samotetsiranja je prikazano v infografiki, ki je dostopna na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/samotestiranje.

Samotestiranje je nov pristop k preprečevanju širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v Sloveniji, zato se vam bodo morda ob tem porajala različna vprašanja. Nekaj teh vprašanj smo z vaše strani že prejeli, zato smo odgovore nanje objavili v zavihku Pogosta vprašanja in odgovori na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/samotestiranje. V primeru, da na navedeni spletni strani ne najdete odgovora na vaše vprašanje, se lahko za dodatne informacije obrnete na telefonsko številko Ministrstva za zdravje, ki je dosegljiva vsak delavnik med 8:30 – 15:30: 01/478 68 48.

Potek samotestiranja učencev bomo natančno spremljali. Če se bo izkazala potreba po dodatnih izobraževalnih vsebinah, pojasnilih in odgovorih, jih bomo objavili na spletni povezavi https://www.nijz.si/samotestiranje.

(Visited 59 times, 1 visits today)