STIKI MED ŠOLO IN STARŠI  

Obveščenost in informiranje sta temelj, da stvari v vsakdanjem življenju tečejo po ustaljenem tiru. Tega se zelo dobro zavedamo pedagoški delavci osnovne šole Lenart in dajemo poseben poudarek govorilnim uram in roditeljskim sestankom, kjer se vzpostavlja pristen kontakt med starši in šolo.  

Spoštovani starši!

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. 

 

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE 

RODITELJSKISESTANKI GOVORILNE URE- popoldanske
september –skupni roditeljski sestanek  . Vsak prvi četrtek v mesecu: 
– razredna stopnja     17.00 – 18.30,
– predmetna stopnja  16.30 – 18.00,
– ONIS, in PPVI          16.30 – 18.00. 
marec-roditeljski sestanki za razredno in predmetno stopnjo

.

V tistem mesecu, ko je roditeljski sestanek, ni popoldanskih govorilnih ur.  

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, ki so  izvoljeni na roditeljskih sestankih.