Naši učitelji nenehno iščejo nove poti in načine dela z učenci ter nadaljujejo z že utečenimi.

V TEM šolskem letu bomo sodelovali pri naslednjih projektih:

 1. Izvajanje učenja računalništva v 3. in 4. razredu.
 2. Že od leta 1994 smo vključeni v RO – računalniško opismenjevanje.
 3. Zgodnje učenje angleškega jezika poteka v 2., 3. razredu kot tečaj, v 1. razredu kot neobvezni izbirni predmet
 4. Projekt EKO ŠOLA.
 5. Športni program “ZLATI SONČEK” za učence 1., 2. in 3. razreda in KRPAN za učence 4. in 5. razreda.
 6. Veseli december – dejavnosti po izbiri otrok (1., 2., 3. razred).
 7. Poklici (3. razred).
 8. Lepa beseda lepo mesto najde (2. razred).
 9. Bralna pismenost.
 10. Policist Leon svetuje.
 11. Projekt ZDRAVA ŠOLA.
 12. Projekt ŠOLSKO SADJE.
 13. Projekt EVROPSKA VAS.
 14. Kako živi šola ponoči (1., 2., 3. razred).
 15. Pride medvedek (2., 3., 4., 5., 6., 7. č).Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.
 16. Projekt Erasmus+
(Visited 104 times, 2 visits today)