LETNI PROGRAM DELA OŠ LENART

V letošnjem šolskem letu je na šoli 472 učencev in 62 delavcev šole. V projektu EKO šole sodelujemo že petnajsto leto.

V tem šolskem letu bom nadaljevali s programom dela iz prejšnjega šolskega leta ter ga še dopolnili z dodatnimi vsebinami. EKO odbor je za letošnje šolsko leto pripravil sledeči ekoakcijski načrt:

.

A: Projekti

AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA
1. Altermed – Celje (11.-13.3.2016 – Lokalna pridelava hrane in recepti naših babic) Jejmo zdravo, lokalno pridelano domačo hrano Tatjana Kraner
2. Voda – naše bogastvo (raziskovanje vodnih virov – fotografski in likovni natečaj) Vodni viri v našem okolju Janja Kojc
3. Raziskovalci biotske raznovrstnosti (spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst v okolici šole/vrtca, oblikovanje zbirk najdenih vrst, določevanje nahajališč, ugotavljanje raznolikosti nahajališč, predlogi ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti) Biotska raznovrstnost v okolici šole in kraja Janja Kojc

.

B1: Zbiralne akcije

AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA
1. Zbiralna akcija odpadnega papirja in kartona Zbiranje starega papirja Simona Peserl Vezovnik
2. Zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov Zbiranje rabljenih tonerjev in kartuš Srečko Kebrič

.

B2: Ozaveščevalne akcije

AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA
1. Ozaveščevalna akcija Pomen gibanja in zdravega prehranjevanja za zdravje in dobro počutje Natalija Červek

.

C: Izbirne aktivnosti

AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA
1. Slovenska hrana – Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šolskega sadja in zelenjave (kakovostna hrana iz lokalnega okolja in spodbujanje uživanja zelenjave in sadja) Tradicionalni slovenski zajtrk Tatjana Kraner
2. Obisk centra za ravnanje z odpadki Ogled centra z odpadka Darka Sukič
3. Ekobranje za ekoživljenje (branje literature z ekološko vsebino) Eko branje Breda Špindler