VODSTVO ŠOLE    

Marjan Zadravec ravnatelj
Boris Brunec pomočnik ravnatelja

 

TAJNIŠTVO  

Majda Kramberger tajnica

 

RAČUNOVODSTVO

Irena Kocbek računovodkinja
Darja Kajzersperger tajnik VIZ  VI