30 LET ZDRAVE ŠOLE

Letos mineva že 30 let, odkar je zaživela Slovenska mreža zdravih šol. Vse, odkar imamo našo  samostojno državo Slovenijo, se je širila in si prizadevala, da bi nekoč vsaka slovenska šola postala Zdrava šola.

Med letoma 1993 in 2023 je Zdrave šole obiskovalo veliko število otrok in mladostnikov, ki smo jih poučevali in vzgajali. Ves čas smo jim kot vzorniki in zaupniki ustvarjali zdravo, varno in lepo urejeno, pa tudi zabavno in sproščujoče okolje za njihovo odraščanje. Ne glede na to, ali je razdaljo med dvema Zdravima šolama mogoče zlahka prekolesariti, ali so med njima dolgi kilometri iz enega konca naše dežele na drugega, smo se ves čas med seboj povezovali, se podpirali in si delili dobre prakse. Vsi smo verjeli v pomen zdravega življenjskega sloga in ga v praksi vsak dan udejanjali.

Na Osnovni šoli Lenart smo ves ta čas naše otroke na različne načine spodbujali k zdravemu življenjskemu slogu. Obljubimo, da si bomo za to naše poslanstvo  srčno prizadevali še naprej.

12 CILJEV EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL

Vse šole, ki smo vstopile v mrežo Zdravih šol, smo se zavezale, da bomo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem, da lahko vsak prispeva k življenju na šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbudili k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno šolo in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

PROGRAM DELA V ŠOLSKEM LETU 2022/23

V tem šolskem letu je rdeča nit Zdrave šole duševno zdravje. Učencem bomo ponudili dejavnosti, kjer bodo pridobili vrednote in veščine za ravnanje s čustvi, pozitivno in realno samopodobo, socialne, komunikacijske kompetence, odgovornost za vsakdanja dejanja.

Za pridobivanje vrednot in veščin za ravnanje s čustvi bomo v okviru razrednih ur izvajali delavnice »To sem jaz«; 10 korakov do boljše samopodobe. Učenci se bodo naučili povečati osebno moč in samospoštovanje, veščine za ravnanje s čustvi, odgovornost za vsakdanja dejanja in pogum za izražanje svojih želja in potreb.

Obeležili bomo:

16.  oktober – Svetovni dan hrane
17.  oktober – Svetovni dan boja proti revščini
1. 
december – Svetovni dan boja proti aidsu
7. 
april – Svetovni dan zdravja

(Visited 201 times, 1 visits today)