12 CILJEV EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL

Vse šole, ki smo vstopile v mrežo Zdravih šol, smo se zavezale, da bomo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem, da lahko vsak prispeva k življenju na šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbudili k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno šolo in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

PROGRAM DELA V ŠOLSKEM LETU 2020/21

V tem šolskem letu je rdeča nit Zdrave šole duševno zdravje. Učencem bomo ponudili dejavnosti, kjer bodo pridobili vrednote in veščine za ravnanje s čustvi, pozitivno in realno samopodobo, socialne, komunikacijske kompetence, odgovornost za vsakdanja dejanja.

Za pridobivanje vrednot in veščin za ravnanje s čustvi bomo v okviru razrednih ur izvajali delavnice »To sem jaz«; 10 korakov do boljše samopodobe. Učenci se bodo naučili povečati osebno moč in samospoštovanje, veščine za ravnanje s čustvi, odgovornost za vsakdanja dejanja in pogum za izražanje svojih želja in potreb.

Obeležili bomo:

16.  oktober – Svetovni dan hrane
17.  oktober – Svetovni dan boja proti revščini
1. 
december – Svetovni dan boja proti aidsu
7. 
april – Svetovni dan zdravja