S poukom v šolskem letu 2020/21 smo pričeli v torek, 1.  septembra. Zadnji dan pouka za devete razrede  je  15. junij 2021, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2021.

 OCENJEVALNO OBDOBJE  TRAJANJE  KONFERENCE
Prvo od 1. septembra
do 31. januarja
zadnji teden pouka v januarju
Drugo od 1. februarja
do 15. junija (9. raz.)
do 24. junija (ostali)
zadnji teden pouka v juniju

 

POČITNICE

 JESENSKE od 26. oktobra do 1. novembra 2020
 NOVOLETNE od 25. decembra do 2. januarja 2021
 ZIMSKE od 15. februarja do 19. februarja 2021
 PRVOMAJSKE 27. april do 2. maja 2021

 

Zaključek pouka za učence 9. razredov rednih oddelkov in ONIS ter razdelitev spričeval je v torek, 15. junija 2021. Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda rednih ter oddelkov ONIS in PPVI je v četrtek, 24. junija 2021.

PRAZNIKI, POUKA PROSTI DNEVI

sobota, 31. oktober 2020

nedelja, 1. november 2020

DAN REFORMACIJE

DAN SPOMINA NA MRTVE

četrtek, 24. dec.  2020 POUKA PROST DAN (nadomeščamo 13. 2. 2021)
petek, 25. december 2020 BOŽIČ
sobota, 26. december 2020 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
petek in sobota,
1., 2. januar 2021
NOVO LETO
ponedeljek, 8. februar 2021 PREŠERNOV DAN
ponedeljek, 5. april 2021 VELIKONOČNI PONEDELJEK
ponedeljek, 26. april 2021 POUKA PROST DAN
ponedeljek, 27. april 2021 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
sobota, 1. maj 2021 in nedelja, 2. maj 2021 PRAZNIK DELA
petek, 25. junij 2021 DAN DRŽAVNOSTI

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

Zaključne ekskurzije za učence bodo:

               28. 5. 2021 – 9. razredi

               tretji teden v juniju – ostali razredi