S poukom v šolskem letu 2019/20 smo pričeli v ponedeljek, 2.  septembra. Zadnji dan pouka za devete razrede  je  15. junij 2020, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2020.

 OCENJEVALNO OBDOBJE  TRAJANJE  KONFERENCE
Prvo od 2. septembra
do 31. januarja
zadnji teden pouka v januarju
Drugo od 3. februarja
do 15. junija (9. raz.)
do 24. junija (ostali)
zadnji teden pouka v juniju

 

POČITNICE

 JESENSKE od 28. oktobra do 1. novembra 2019
 NOVOLETNE od 25. decembra do 2. januarja 2020
 ZIMSKE od 24. februarja do 28. februarja 2020
 PRVOMAJSKE 27. april do 1. maja 2020

 

Zaključek pouka za učence 9. razredov rednih oddelkov in ONIS ter razdelitev spričeval je v ponedeljek, 15. junija 2020. Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda rednih ter oddelkov ONIS in PPVI je v sredo, 24. junija 2020.

 

PRAZNIKI, POUKA PROSTI DNEVI

četrtek, 31. oktober 2019

petek, 1. november 2019

DAN REFORMACIJE

DAN SPOMINA NA MRTVE

torek, 24. dec.  2019 POUKA PROST DAN (nadomeščamo 22. 2. 2020)
sreda, 25. december 2019 BOŽIČ
četrtek, 26. december 2019 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sreda in četrtek,
1., 2. januar 2020
NOVO LETO
petek, 3. januar 2020 POUKA PROST DAN
sobota, 8. februar 2020 PREŠERNOV DAN
ponedeljek, 13. april 2020 VELIKONOČNI PONEDELJEK
ponedeljek, 27. april 2020 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
petek, 1. maj 2020 in sobota, 2. maj 2020 PRAZNIK DELA
četrtek, 25. junij 2020 DAN DRŽAVNOSTI

 

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

Zaključne ekskurzije za učence bodo:

               22. 5. 2020 – 9. razredi

               drugi teden v juniju – ostali razredi