“Z ROKO V ROKI SMO MOČNEJŠI ” 

Pri OŠ Lenart že vrsto let (od leta 1969/70) delujejo oddelki z nižjim izobrazbenim standardom (ONIS) in oddelki posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVI).Te obiskujejo učenci z lažjo do srednjo motnjo v duševnem razvoju. Ti učenci imajo v primerjavi z svojimi vrstniki kvalitativno drugačno kognitivno strukturo, ki se kaže v počasni sposobnosti generalizacije in konceptualizacije , v omejenih spominskih sposobnostih, omejenem splošnem znanju. Njihov socialni razvoj poteka tako kot pri vrstnikih, samo prehod iz ene faze v drugo je počasnejši, včasih bolj zapleten, saj imajo slabše razvite socialne spretnosti in se nagibajo k nezrelemu presojanju različnih situacij. Proces dozorevanja teh učencev je upočasnjen, poln vzponov in padcev zato potrebujejo veliko pomoči, vodenja. Zlasti je potrebno veliko učenja socialnih veščin, ki jim bodo po končanem šolanju omogočile lažjo vključitev v širše socialno okolje. V času šolanja v primerjavi z vrstniki ne dosežejo enakovrednega izobrazbenega standarda, potrebujejo prilagojen program, njim pa so prilagojene tudi metode dela in ustrezni kadrovski in drugi pogoji. 

 Trenutno deluje na šoli 5 kombiniranih oddelkov nižjega izobrazbenega standarda in 2 oddelka posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Pouk  poteka v kombinaciji dveh ali treh razredov, saj je učencev za samostojne oddelke po standardih Ministrstva za šolstvo premalo. Zaradi tega je delo v teh oddelkih oteženo in strokovno še zahtevnejše. Učence poučujejo specialni pedagogi in učitelji s pedagoško dokvalifikacijo ter učitelji vzgojnih predmetov na OŠ. 

onis201

 Pred leti smo na OŠ Lenart uvedli projekt z naslovom »Z ROKO V ROKI«. Namen je bil kar najbolj približati delo, življenje in počutje učencev svojim vrstnikom na OŠ ter seveda njihovim učiteljem. Tako učenci obiskujejo svoje sošolce, jih opazujejo, jim pomagajo. Učenci, ki obiskujejo nižji izobrazbeni standard se po svojih močeh in zmožnostih vključujejo v vse dejavnosti in projekte na šoli. Skupno izvajamo naravoslovne, kulturne, športne in druge dneve dejavnosti. Skupaj z mentorji se vključujejo v razne prireditve, proslave  in tako razvijajo občutek pripadnosti. Zdravi vrstniki teh učencev pa se učijo sprejemati drugačnost, občutljivost za socialne stiske. Vsako leto nas Občina Lenart povabi k sodelovanju in nam prijazno ponudi razstavni prostor v občinski avli, kje se predstavimo z likovnimi in drugimi deli ter kulturnim programom.

Sola14_22

 Šola za oddelke ONIS in PPVI 

Naše delovanje pa ni omejeno samo na lokalno okolje. Že vrsto let se udeležujemo revije »ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO« ki jo organizira društvo specialnih pedagogov Slovenije in je vsako leto v drugem kraju. To leto smo obiskali Izolo. Vedno smo lepo sprejeti, mi pa se trudimo da se s svojo predstavitvijo kar najbolje odrežemo in predstavimo naš kraj in šolo. Na ta način smo spoznali že dobršen del Slovenije. Tudi tekmovanja na tehničnem, športnem področju , matematiki nam niso tuja. Vsako leto se udeležimo tudi državnih tekmovanj iz teh področij. Pri vsem tem nam pomagajo in nas vzpodbujajo starši in vodstvo šole s finančnimi sredstvi sicer se tega ne bi mogli udeleževati. Veseli smo vsakega napredka  in uspeha, ki ga dosežemo skupaj, povezani z ljubeznijo in cilji ki nas vodijo v življenje.       

onis202      

Pripravila:  Marija BRUNEC

(Visited 659 times, 1 visits today)