PRIVOZI POPOLDAN

Močna 15:15 – Lormanje 15:20 – šola 

Elbl 15:30 – šola

ODVOZI:

Elbl 19:15

Močna 19:30

Simona Peserl Vezovnik, pomočnica ravnatelja