ZBIRANJE ZAMAŠKOV

Naša šola že dalj časa sodeluje v programu Eko šola, znotraj katerega smo organizirali že kar nekaj uspešnih zbiranj odpadnega materiala (star papir, oblačila, kartuše …). Letos smo se odločili sodelovati tudi pri zbiranju plastičnih zamaškov in tako dodati še humanitarno noto. Zbrane zamaške smo namenili društvu NEVER GIVE UP – VZTRAJAJ, v katerem pomagajo bolnim otrokom. Tokratno zbiranje je bilo namenjeno punčki Neji, ki je gibalno ovirana. V prvi polovici leta smo zbrali lepo količino zamaškov, ki smo jih že predali društvu. Še posebej sta se izkazala Neja in Kristjan (oba 7. a razred), ki sta prinesla večjo količino odpadnih zamaškov. Zbiranje se še nadaljuje, zato vabimo vse, da doma skrbno hranite plastične zamaške in jih nato prinesete v šolo.

Simona Peserl Vezovnik

AKCIJA ZBIRANJA ODPADNEGA PAPIRJA

V oktobru je potekala akcija zbiranja odpadnega papirja.  Zbranega je bilo kar 15222 kg papirja. Naslednja akcija bo potekala v spomladanskih mesecih.

Zbrani kilogrami po razredih:

RAZRED KG RAZRED KG
1.a 310 6.a 563
1.b 111 6.b 1884
2.a 805 7.a 431
2.b 855 7.b 969
2.c 527 8.a 1079
3.a 504 8.b 372
3.b 800 9.a 1805
4.a 856 9.b 1052
4.b 332 Uč. sklad 73
5.a 710 Kuhinja 30
5.b 1152

EKO tim