PREDMETNA STOPNJA 

Anica Zarnec učit. MAT
Andreja Kramberger učit. SLJ
Peter Šenekar učit. ZGO-GEO
Natalija Červek učit. BIO-NAR-GEO
Janja Kojc učit. KEM-NAR
Maja Trafela Lubej učit. TJA
Tilen Fidler učit. FIZ-TIT
Gregor Zorko učit. ŠPO
Karolina Divjak učit. SLJ
Andreja Štancer učit. LUM
Marina Zimič učit. GUM
Manja Mulec učit. TJA-TJN
Rebeka Peršak učit. SLJ-MAT
Simona Peserl Vezovnik učit. SLJ-TJA
Srečko Kebrič učit. MAT
Bernard Petek učit. GEO-ZGO
Tadeja K. Hadžiselimovič učit. SLJ
Ema Jelatancev učit. ŠPO
Leonida Rokavec učit. SLJ
Kristina Deleva  učit. TJF
Gregor Škratek  učit. TIT
Nina Pomberg  učit. MAT – KEM
Melani Vrbec  učit. GOS
Erika Zorman  učit. TJA
Andrej Šalamun  učit. ŠPO
Marko Jenuš  učit. RAČ

 

(Visited 410 times, 4 visits today)