PREVOZ 

Zakon ureja za vse učence, ki imajo do šole več kot štiri kilometre in hodijo v šolo po nevarnih prometnih odsekih, brezplačen prevoz. 

VARNA POT V ŠOLO 

Vsem je znano, da Lenart leži ob zelo pomembni prometni cesti in da zaradi tega nastajajo vsakodnevni problemi glede zagotavljanja varne poti otrok v šolo. Spoštovani starši, prosimo vas, da gre otrok pravočasno v šolo in naj hodi po pločniku, tam, kjer pločnika ni, pa po levi strani ceste. Starši mlajših učencev, spremljajte večkrat svojega otroka v šolo. Pokažite mu, kje in na kakšen način lahko varno prečka cesto. Opozorite ga na upoštevanje prometnih predpisov in uporabo varne poti ter primerno obnašanje na poti v šolo in domov.

 

VOZNI RED – PREVOZI RIBIČ (velja od 18. 5. 2020 do 23. 6. 2020)

RELACIJA  PRIHOD – ZJUTRAJ  ODHOD – POPOLDAN
MOČNA – SP. PARTINJE 1. vožnja – 6.40 na postaji – 6.50 prihod v šolo  1. vožnja – 13.00
2. vožnja – 7.20 na postaji – 7.35 prihod v šolo   2. vožnja – 13.55
3. vožnja – 8.00 na postaji – 7.35 prihod v šolo (kombi)  
SP. ŽERJAVCI – ELBL – KAPELA (ŽICE) – PERKO 1. vožnja – 6.55 na postaji – 7.10 prihod v šolo   1. vožnja – 13.15
2. vožnja – 7.40 na postaji – 7.55 prihod v šolo  2. vožnja – 14.15
3. vožnja – 8.00 na postaji – 8.13 prihod v šolo  

KOMBI (samo po 2 potnika)

HRASTOVEC – 7.15 Odvoz – 13.15
VOLIČINA – 7.20 Odvoz – 14.00
RADEHOVA – 6.55, 7.30 in 7.40 Odvoz – 13.00, 13.40 in 14.00
 LORMANJE – 6.45 in 7.30 Odvoz – 13.00 in 13.55


Boris Brunec, pomočnik ravnatelja

 

DRUGA POLOVICA ŠOLSKEGA LETA

VOZNI RED – PREVOZI RIBIČ (velja od 3. 2. 2020 do 24. 6. 2020) – ta vozni red ne velja

RELACIJA  PRIHOD – ZJUTRAJ  ODHOD – POPOLDAN
MOČNA – SP. PARTINJE 1. vožnja – 6.40 na postaji – 6.50 prihod v šolo  1. vožnja – 13.15
2. vožnja – 7.25 na postaji – 7.45 prihod v šolo   2. vožnja – 14.15
   3. vožnja – 15.30
SP. ŽERJAVCI – ELBL – KAPELA (ŽICE) – PERKO 1. vožnja – 7.00 na postaji – 7.20 prihod v šolo  1. vožnja – 13.00
2. vožnja – 7.45 na postaji – 8.10 prihod v šolo  2. vožnja – 13.55
   3. vožnja – 15.30

 

KOMBI

HRASTOVEC – 7.00 Odvoz – 13.50
VOLIČINA – 7.10 Odvoz – 13.50
JUROVSKA CESTA – 7.20        Odvoz – 13.30
RADEHOVA – 6.55 in 7.35 Odvoz – 13.40 in 14.40
 LORMANJE – 6.45 in 7.35 Odvoz – 13.15 in 14.15


Boris Brunec, pomočnik ravnatelja