PREVOZ 

Zakon ureja za vse učence, ki imajo do šole več kot štiri kilometre in hodijo v šolo po nevarnih prometnih odsekih, brezplačen prevoz. 

VARNA POT V ŠOLO 

Vsem je znano, da Lenart leži ob zelo pomembni prometni cesti in da zaradi tega nastajajo vsakodnevni problemi glede zagotavljanja varne poti otrok v šolo. Spoštovani starši, prosimo vas, da gre otrok pravočasno v šolo in naj hodi po pločniku, tam, kjer pločnika ni, pa po levi strani ceste. Starši mlajših učencev, spremljajte večkrat svojega otroka v šolo. Pokažite mu, kje in na kakšen način lahko varno prečka cesto. Opozorite ga na upoštevanje prometnih predpisov in uporabo varne poti ter primerno obnašanje na poti v šolo in domov.

DRUGA POLOVICA ŠOLSKEGA LETA

NOV VOZNI RED

VOZNI RED – PREVOZI RIBIČ (velja od 22. 2. 2021)

RELACIJA  PRIHOD – ZJUTRAJ  ODHOD – POPOLDAN
MOČNA – SP. PARTINJE 1. vožnja – 6.40 na postaji – 6.50 prihod v šolo  1. vožnja – 13.15
2. vožnja – 7.30 na postaji – 7.45 prihod v šolo  2. vožnja – 14.20
 3. vožnja – 15.30
SP. ŽERJAVCI – ELBL – PERKO 1. vožnja – 7.00 na postaji – 7.15 prihod v šolo  1. vožnja – 13.00
2. vožnja – 7.50 na postaji – 8.05 prihod v šolo  2. vožnja – 14.00
   3. vožnja – 15.30

KOMBI

HRASTOVEC – 7.00 Odvoz – 13.20
VOLIČINA – 7.10 Odvoz – 13.00, 13.55
JUROVSKA CESTA – 7.20 Odvoz – 13.30
RADEHOVA – 6.55, 7.45 Odvoz – 13.40 in 14.40
LORMANJE – 6.45, 7.35 Odvoz – 13.10 in 14.20

Med prevozom je obvezna uporaba zaščitne maske.

Boris Brunec, pomočnik ravnatelja