Denarne zadeve lahko urejate vsak dan od 10.00 do 12.00 ure.

V računovodstvu Vas pričakujeta računovodkinja Irena Kocbek in poslovna sekretarka Darja Kajzersperger.

 

.