Naša šola je kot članica uspešno sodelovala na razpisu EU: PROJEKT ERASMUS+, partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229)

Naš projekt nosi naslov: MYTHOMANIA IN OPEN AIR MUSEUMS (Miti in muzeji na prostem)

Vključeni učenci, ki bodo aktivno sodelovali na izmenjavah, so učenci 7. in 8. razreda (25 učencev), ostali učenci pa bodo sodelovali v različnih aktivnostih, povezanih s tem projektom, saj želimo, da je v projekt vključena celotna šola.

Čas: 1. 11. 2020 – 31. 10. 2022

Sodelujoče države: Slovenija, Turčija, Španija, Poljska, Hrvaška in Estonija.

Cilj projekta je dvigniti zavedanje o pomembnosti naravne in kulturne dediščine, tako materialne kot nematerialne. Učenci bodo raziskovali naravno in kulturno dediščino z eksperimentalnim delom na prostem, delo pa bo podprto z digitalno tehnologijo.

Muzeji na prostem pogosto nudijo zanimivo učno okolje, tako za učitelje kot za učence (učenje skozi resnično doživetje). Učenci se bodo skozi projekt  seznanjali in tako tudi ohranjali kulturno nematerialno dediščino, torej naše običaje in navade. Pri svojem delu bodo uporabljali angleški jezik in tako razvijali svoje jezikovne kompetence na inovativen način.

S projektom Mythomania in open air museums zasledujemo EU cilje o ohranjanju kulturne dediščine. Z mednarodnim projektom krepimo občutek pripadnosti skupnemu kulturnemu in družbenemu položaju v Evropski uniji. S projektom bomo razvijali tudi digitalne kompetence. Z učenci bomo ustvarili virtualno igro, s katero bomo predstavili naravne in kulturne znamenitosti, ki jih bomo obiskali.

Naslednji cilj projekta je spodbujanje inovativnih praks v obdobju digitalizacije, in sicer z uporabo mobilne tehnologije za podporo pri učenju. Učenci aktivno sodelujejo pri učnem procesu, in sicer s pristopom poimenovanim DJEM (designed joint engagement with media). Z uporabo DJEM postane medij pomemben vir, ki ponuja prostor za socialne stike, ki vodijo k učenju.

Tretji cilj projekta pa je učenje jezika (angleščine) skozi rabo. Angleščina bo jezik komunikacije med skupinami otrok (in njihovih učiteljev) različnih šol.

Pričakujemo trajnostni pozitivni vpliv na sodelujoče učence, učitelje, šole in družine.

Sodelujoče organizacije:

E10104707 Çukurova Sanayi Ortaokulu Turkey

E10166338 Szkola Podstawowa nr 5 im.Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi Poland

E10178421 OS Vinica Croatia

E10248478 Tallinna Mahtra Põhikool Estonia

E10253150 Osnovna šola Lenart Slovenia

Predvideni termini izmenjav:

Marec 2021 – Hrvaška

April 2021 – Poljska

Maj 2021 – Estonija

Oktober 2021 – Turčija

Marec 2022 –Lenart

Maj 2022 – Španija

Mythomania in open air musums (kliknite) – povzetek projekta v angleškem jeziku

Mentorici projekta: Simona Peserl Vezovnik, Tadeja Kurnik Hadžiselimović

(Visited 425 times, 1 visits today)