Gospa Rebeka Peršak vodi učbeniški sklad. Iz slednjega si izposojajo učbenike učenci naše šole. Učenci se na učbenike naročajo v juniju za prihodnje šolsko leto. V mesecu juniju učenci učbenike vrnejo svojim učiteljem. Izposojevalnino za učence od 1.—9. razreda poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

(Visited 141 times, 1 visits today)