INTERESNE DEJAVNOSTI

NAZIV MENTOR  RAZRED
FOLKLORA Vesna Rošker 1. – 2. razred 
FOLKLORA Vesna Rošker 3. – 9. razred
LUTKE Andreja Habjanič 1. – 2. razred 
MISELNE ZANKE Ksenija Šteflič 1. – 2. razred 
ROČNA DELA Alenka Jenuš 1. – 2. razred 
BRALNI KROŽEK Marjetka Šenekar 2. a razred
BRALNI KROŽEK Andreja Habjanič 2. b razred
BRALNI KROŽEK Ksenija Šteflič 2. c razred
BRALNI KROŽEK Tomi Ploj 3. a razred
BRALNI KROŽEK Vesna Rošker 3. b razred
BRALNI KROŽEK Barbara Domajnko 3. c razred
BRALNI KROŽEK Alenka Jenuš 3. b razred
BRALNI KROŽEK Brankica Keser 4. b razred  
SUŠ Tadeja Volavšek 1. – 5. razred
SUŠ Andreja Štancer 6. – 9. razred
BRALNI KROŽEK Breda Špindler 4. a razred
BRALNI KROŽEK Rebeka Peršak 5. a razred
BRALNI KROŽEK, PROMETNI KROŽEK Marija Peserl 5. b razred
NARAVOSLOVNI KROŽEK Janja Kojc 6. – 7. razred 
MODELARSTVO  Danijel Divjak  6. – 9. razred
ELASTOMOBIL Danijel Divjak  7. – 9. razred
RAČUNALNIŠKI KROŽEK  Srečko Kebrič 5. – 9. razred 
NOVINARSKI KROŽEK, VESELA ŠOLA Simona Peserl Vezovnik 5. – 9. razred
4. – 6. razred
VESELA ŠOLA, BRALNA ZNAČKA Karolina Divjak 7. – 9. razred
6. – 9. razred
LOGIKA Anica Zarnec 6. – 9. razred
ZGODOVINSKI KROŽEK Bernard Petek 8. – 9. razred
ODBOJKA (dečki), PLESNI KROŽEK  Emica Jelatancev  4. – 9. razred 
NARAVOSLOVNI KROŽEK  Natalija Červek 8. – 9. razred 
ŠOLSKI RADIO Gregor Zorko 7. – 9. razred
PROSTOVOLJSTVO Leonida Rokavec 5. – 9. razred
PLANINSKI KROŽEK Maja Trafela Lubej 3. – 5. razred
ŠOLSKI PARLAMENT Tadeja Volavšek 1. – 9. razred
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA Brankica Keser 4. a
PEVSKI ZBOR (ONIS) Marina Zimič 4. – 9. ONIS
MLADINSKI PEVSKI ZBOR, OTROŠKI PEVSKI ZBOR,
ORFFOV ANSAMBEL 
Marina Zimič 6. – 9. razred
3. – 5. razred
6. – 7. razred 
VESELA ŠOLA (ONIS),
KOLESARSKI KROŽEK (ONIS),
PRAVLJIČNI KROŽEK (ONIS)
Marija Kebrič 4. – 9. razred
5. razred
4. – 5. razred
V SVETU PRAVLJIC (PPVI) Mateja Bela PPVI   4, 5
BRALNI KLUB (ONIS), SUŠ Marija Brunec 6. – 7. razred, ONIS
V SVETU BESED (PPVI) Sabina Mulec PPVI 4