DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

RAZRED UČITELJ DODATNI POUK DOPOLNILNI POUK
1. a Tomi Ploj četrtek, 11.55 – 12.40
(izmenično na 14 dni)
četrtek, 11.55 – 12.40
(izmenično na 14 dni)
1. b Vesna Rošker torek, 11.55 – 12.40
(izmenično na 14 dni)
torek, 11.55 – 12.40
(izmenično na 14 dni)
1. c Andreja Nudl   torek, 11.55 – 12.40
2. a Darinka Kolarič   ponedeljek, 11.55 – 12.40
2. b Maja Tuš torek, 11.55 – 12.40
(izmenično na 14 dni)
torek, 11.55 – 12.40
(izmenično na 14 dni)
2. c Alenka Jenuš   torek, 11.55 – 12.40
3. a Ksenija Preložnik sreda,7.30 – 8.15(izmenično na 14 dni) sreda,7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
3. b Andreja Habjanič sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
 sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
3. c Marjetka Šenekar   sreda, 7.30 – 8.15
4. a Brankica Keser torek, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
torek, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
4. b Breda Špindler   torek, 7.30 – 8.15
4. c Tadeja Volavšek torek, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
torek, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
5. a Rebeka Peršak sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
5. b Marija Peserl sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
sreda,7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
5. c Kaja Kirbiš sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
KEM Janja Kojc petek, 7.30 – 8.15( 8.r)
torek, 7.30 – 8.15( 8. r)
(izmenično na 14 dni)
 
FIZ Tilen Fidler ponedeljek, 7.30 – 8.15 ( 8. r) četrtek, 12.45 – 13.30 ( 9. r)  
MATNAR Nina Pomberg torek, 7.30 – 8.15 (MAT, 7. r) torek, 13.30 – 14.15 (NAR, 7. r) sreda, 7.30 – 8.15(MAT, 7. r)
MAT Anica Zarnec sreda, 7.30 – 8.15( 8. r)
torek, 7.30 – 8.15(9. r)
petek, 7.30 – 8.15(6. r)
TJA Maja Trafela Lubej četrtek7.30 – 8.15( 9. r)  
TJA Erika Zorman   sreda,7.30 – 8.15(6. r)
SLJ Leonida Rokavec četrtek, 7.30 – 8.15, (6., 7., 8., 9. č)  
SLJ Simona Vindiš Pirc sreda, 7.30 – 8.15 ( 9. r)  
SLJ Tadeja Kurnik Hadžiselimović ponedeljek, 7.30 – 8.15 ( 6. r)  torek, 7.30 – 8.15 ( 6. r)
RAČ Gregor Škratek   ponedeljek, 7.30 – 8.15
(učna pomoč)
1., 2.. č Marija Kebrič   torek, 12.45  – 13.30 (MAT)
četrtek, 12.45 – 13.30 (SLJ)
3., 4., 5. č Veronika Kosi Murko torek,7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
torek, 7.30 – 8.15
(izmenično na 14 dni)
6., 7.,  8., 9. č Sabina Mulec   sreda, 7.30 – 8.15 (MAT)

 

 

(Visited 137 times, 1 visits today)