DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

RAZRED UČITELJ DODATNI POUK DOPOLNILNI POUK
1. a Marjetka Šenekar   Torek, 11.55 – 12.40
1. b Andreja Habjanič   Torek, 11.55 – 12.40
1. c Ksenija Šteflič   Torek, 11.55 – 12.40
2. a Tomi Ploj   Sreda, 7.30 – 8.15
2. b Vesna Rošker   Četrtek, 7.30 – 8.15
2. c Barbara Domajnko   Četrtek, 7.30 – 8.15
3. a  Darinka Kolarič Torek, 12.45 – 13.30
(izmenično dod. in dop. pouk)
Torek, 12.45 – 13.30
(izmenično dod. in dop. pouk)
3. b Alenka Jenuš Torek, 12.45 – 13.30
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Torek, 12.45 – 13.30
(izmenično dod. in dop. pouk)  
4. a Breda Špindler Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk) 
 Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
4. b Brankica Keser Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Torek, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
5. a Rebeka Peršak Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
5. b Maja Tuš Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)  
5. c Marija Peserl Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop.)
Sreda, 7.30 – 8.15
(izmenično dod. in dop. pouk)
KEM Janja Kojc Petek, 7.30 – 8. 15 (8. r.)
Sreda, 12.45 – 13. 30 (9. r.)
 
FIZ Daniel Divjak Petek, 7.30 – 8.15 (9. r.)
Sreda., 7.30 – 8.15 (8. r.)
 
MAT Anica Zarnec  Sreda, 7.30 – 8.15 (9. r.) Sreda, 12.45 – 13.30.
(7. razred)
MAT Marija Kocbek Torek, 12.45 – 13.30
(8. razred)
 Poned., 7.30 – 8.15 (6. r.)
SLJ Leonida Rokavec Sreda, 13.50 – 14.35
(9. razred) 
 
TJA Simona Peserl V. Torek, 7.30 – 8.15 (9. r.) Sreda, 7.30 – 8.15
(8., 9. č razred)
TJA Maja Trafela L. Torek, 7.30 – 8.15 (9. r.) Petek, 7.30 – 8.15
6.  razred)
SLJ Nadja Ferk Rodeš   Poned., 7.30 – 8.15 (6. r.)
Torek, 7.30 – 8.15
(8., 9. č razred)
1., 2., 3. č Marija Kebrič   Ponedeljek, 7.30 – 8.15.(MAT, 1., 2., 3. č)
Četrtek, 7.30 – 8.15
(SLJ, 1., 2., 3. č)
4., 6., 7. č Marija Brunec   Četrtek, 7.30 – 8.15.
(MAT, 4., 6., 7. č)
Torek, 7.30 – 8.15
(MAT, 4., 6., 7. č)
8., 9. č Katja Heric    Petek, 7.30 – 8.15
(MAT, 8., 9. č)