Oddelek: 1.a
Razrednik: Tomi Ploj

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ŠPO SLJ N1A SLJ SLJ
 2 ŠPO SLJ SLJ MAT MAT
 3 MAT MAT SPO SPO N1A
 4 SLJ SPO LUM ŠPO GUM
 5    GUM LUM  DDP  
 6          

.
.
Oddelek: 1.b

Razrednik: Vesna Rošker

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ ŠPO SLJ SLJ  SLJ
 2 SLJ ŠPO N1A MAT N1A
 3 MAT MAT SPO SPO MAT
 4 SPO  SLJ LUM ŠPO GUM
 5 GUM DDP LUM    
 6          

.
.
Oddelek: 1.c

Razrednik: Andreja Nudl

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ SLJ SLJ ŠPO N1A
 2 SLJ MAT MAT ŠPO  SLJ
 3 MAT SPO N1A SPO  MAT
 4 SPO GUM LUM SLJ GUM
 5  ŠPO DDP LUM    
 6          


.
Oddelek: 2.a
Razrednik: Darinka Kolarič

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ŠPO  TJA MAT TJA SLJ
 2 ŠPO MAT SLJ SLJ SLJ
 3 MAT SLJ SLJ SPO SPO
 4 SLJ SPO LUM MAT ŠPO
 5 DDP GUM LUM   GUM
 6          

.
.
Oddelek: 2.b
Razrednik: Maja Tuš

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ ŠPO MAT SLJ SLJ
 2 MAT ŠPO SLJ SLJ SPO
 3 SPO SLJ SLJ SPO MAT
 4 LUM MAT GUM GUM TJA
 5 LUM DDP TJA   ŠPO
 6          

.
.
Oddelek: 2.c

Razrednik: Alenka Jenuš

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ SLJ  MAT ŠPO SLJ
 2 MAT SLJ  SLJ ŠPO SPO
 3 SPO MAT SLJ SLJ MAT
 4 LUM ŠPO TJA SPO GUM
 5 LUM DDP GUM   TJA
 6          

.
.
Oddelek: 3.a
Razrednik: Ksenija Preložnik

   PON TOR SRE ČET PET
 0      DDP    
 1 TJA  SLJ MAT MAT ŠPO
 2 SLJ  SLJ SLJ TJA MAT
 3 SPO MAT SLJ SLJ SPO
 4 MAT SPO ŠPO LUM SLJ
 5 TRAČ ŠPO GUM LUM GUM 
 6          

.
.
Oddelek: 3.b
Razrednik: Andreja Habjanič

   PON TOR SRE ČET PET
 0      DDP    
 1 SLJ  SLJ  MAT ŠPO  MAT
 2 TJA  SLJ  SLJ SLJ  SLJ
 3 MAT MAT  SLJ MAT SPO
 4 ŠPO SPO ŠPO TJA LUM
 5 SPO GUM TRAČ GUM LUM
 6          

.
.
Oddelek: 3.c
Razrednik: Marjetka Šenekar

   PON TOR SRE ČET PET
 0      DDP    
 1 SLJ  SLJ  MAT SLJ  MAT
 2 ŠPO  TJA SLJ SLJ SLJ
 3 MAT MAT SLJ MAT SPO
 4 SPO SPO GUM ŠPO LUM
 5 GUM TRAČ ŠPO TJA LUM
 6          

.
.
Oddelek: 4.a
Razrednik: Brankica Keser

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 SLJ  MAT SLJ MAT SLJ
 2 MAT ŠPO MAT SLJ DRU
 3 TJA SLJ DRU NIT MAT
 4 NIT NIT GUM LUM TRAČ
 5 ŠPO  GUM/RU TJA LUM ŠPO
 6 N2N, NTE
 NRA NŠP  NUM  
 7 N2N, NTE        

.
.
Oddelek: 4.b
Razrednik: Breda Špindler 

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 SLJ MAT SLJ MAT SLJ
 2 MAT  ŠPO NIT SLJ DRU
 3 NIT  SLJ MAT NIT MAT
 4 ŠPO TJA TRAČ LUM ŠPO
 5 TJA GUM/RU DRU LUM GUM
 6 N2N, NTE  NRA NŠP  NUM  
 7 N2N, NTE        

.
.
Oddelek: 4.c
Razrednik: Tadeja Volavšek

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 SLJ MAT ŠPO MAT SLJ
 2 MAT SLJ DRU SLJ ŠPO
 3 TJA NIT MAT NIT MAT
 4 NIT TRAČ SLJ LUM DRU
 5 ŠPO TJA GUM/RU LUM GUM
 6 N2N, NTE  NRA   NŠP  
 7 N2N, NTE        

.
.
Oddelek: 5.a
Razrednik: Rebeka Peršak

   PON TOR SRE ČET PET
 0      DDP    
 1 SLJ  MAT MAT SLJ TJA
 2 MAT  SLJ DRU NIT MAT
 3 GUM ŠPO ŠPO DRU SLJ
 4 DRU TJA SLJ TJA NIT
 5 GOS  NIT GUM/RU ŠPO LUM
 6    NRA N2N   LUM
 7     N2N    

.
.
Oddelek: 5.b
Razrednik: Marija Peserl

   PON TOR SRE ČET PET
 0     DDP    
 1 SLJ MAT MAT SLJ TJA
 2 ŠPO TJA ŠPO NIT MAT
 3 MAT  SLJ DRU DRU SLJ
 4 GUM ŠPO SLJ GOS NIT
 5 DRU NIT GUM/RU TJA LUM
 6 N2N_1 NRA N2N_2
NUM LUM
 7 N2N_1   N2N_2
   

.

Oddelek: 5.c
Razrednik: Kaja Kirbiš

   PON TOR SRE ČET PET
 0      DDP    
 1 SLJ ŠPO MAT SLJ SLJ
 2 MAT SLJ DRU NIT MAT
 3 TJA MAT SLJ DRU GUM
 4 LUM DRU TJA ŠPO NIT
 5 LUM NIT ŠPO GUM/RU TJA
 6 NŠP   N2N, NRA
NUM GOS
 7 NŠP   N2N
   

.
.
Oddelek: 6.a
Razrednik: Maja Trafela Lubej

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 TIT/GOS TJA SLJ MAT NAR
 2 TIT/GOS MAT ZGO TJA SLJ
 3 ŠPO SLJm NAR ŠPO ŠPO
 4 MAT GEO MATm LUM TJAm
 5 SLJ GUM TJA SLJ TIT/GOS
 6 NTE, RU NŠP N2N, NRA  NUM TIT/GOS
7 NTE NŠP   N2N    

.
.
Oddelek: 6.b
Razrednik: Anica Zarnec

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 TJA TIT/GOS SLJ MAT TIT/GOS
 2 NAR TIT/GOS GUM LUM TIT/GOS
 3 ŠPO SLJm TJA ŠPO  ŠPO
 4 GUM  TJA MATm SLJ TJAm
 5 SLJ  GEO NAR ZGO MAT
 6 NTE, RU NŠP_1 N2N, NRA  NUM SLJ
7 NTE NŠP_1 N2N    

.

.
Oddelek: 6.c
Razrednik: Nina Pomberg

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 MAT  MAT TIT/GOS TIT/GOS GUM
 2 SLJ TJA TIT/GOS TIT/GOS SLJ
 3 ŠPO SLJm TJA ŠPO  ŠPO
 4 GEO  NAR MATm SLJ TJAm
 5 ZGO  LUM SLJ TJA MAT
 6 NAR NŠP, RU N2N, NRA  NUM  
7   NŠP N2N    


.
Oddelek: 7.a
Razrednik: Tadeja Kurnik Hadžiselimović

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 TJA  SLJ TJA SLJ  MAT
 2 ZGO MAT DKE GUM ŠPO
 3 NAR NAR TIT LUM TJA
 4 NAR GEO SLJ ZGO GEO
 5 ŠPO TJAm MAT MATm SLJm
 6 RAD, UBE,
ŠZZ_1, SPH
ŠHO  TUV, ŠZZ_2
FIV1
RU NI1
 7  SPH    FIV1    NI1

.
.
Oddelek: 7.b
Razrednik: Bernard Petek

   PON TOR SRE ČET PET
 0         RU
 1 SLJ SLJ MAT LUM MAT
 2 NAR DKE NAR TJA GEO
 3 ZGO GEO NAR ZGO TJA
 4 TIT ŠPO TJA ŠPO GUM
 5 MAT TJAm SLJ MATm SLJm
 6 UBE, ŠZZ_1,
SPH
ŠHO TUV, ŠZZ_2
FIV1, OGK
N2F
NI1, LS1
7 SPH   FIV1 N2F NI1

.
.
Oddelek: 7.c
Razrednik: Janja Kojc

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 TJA  MAT NAR ZGO MAT
 2 GEO  LUM NAR SLJ TJA
 3 TIT SLJ ZGO GUM NAR
 4 SLJ ŠPO TJA ŠPO GEO
 5 MAT TJAm DKE MATm SLJm
 6 UBE, ŠZZ_1,
SPH
ŠHO TUV, ŠZZ_2
FIV1, OGK
N2F NI1, LS1
7 SPH   FIV1 N2F NI1

.
.
Oddelek: 8.a
Razrednik: Natalija Červek

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ZGO LUM GEO GUM SLJ/RU
 2 MAT KEM SLJ SLJ MAT
 3 SLJ TJA MAT TJA DKE
 4 TJA MAT TIT FIZ BIO/GEO
 5 BIO ŠPO ZGO KEM ŠPO
 6 RAD
FIZ TUV, ŠZZ_2
FIV1, OGK
NI2, OKV1,
ŠSP
MME
 7 ŠHO   FIV1  NI2  

..
.
Oddelek: 8.b
Razrednik: Leonida Rokavec

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 BIO/GEO KEM GUM DKE SLJ/RU
 2 MAT GEO SLJ SLJ MAT
 3 SLJ TJA MAT TJA ZGO
 4 TJA MAT ZGO KEM FIZ
 5 TIT ŠPO FIZ LUM ŠPO
 6 RAD ŠSP, LS2  FIV2, OGK NI2, N2F BIO
 7 ŠHO LS2 FIV2  NI2, N2F  

.
.
Oddelek: 9.a
Razrednik: Ema Jelatancev

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 GUM GEO FIZ TJA LUM
 2 SLJ/RU ZGO TJA ZGO GEO
 3 MAT ŠPO SLJ SLJ MAT
 4 FIZ SLJ KEM MAT SLJ
 5 TJA MAT BIO ŠPO KEM
 6 BIO LS3 TUV, OGK
FIV2
NI3, OKV1  IŠO, IŠN
7 ŠHO LS3 FIV2 NI3 IŠO

.
.
Oddelek: 9.b
Razrednik: Simona Peserl Vezovnik

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 KEM GEO ZGO TJA GEO
 2 SLJ/RU GUM TJA KEM BIO
 3 MAT FIZ SLJ SLJ MAT
 4 ŠPO SLJ BIO MAT SLJ
 5 TJA  MAT ŠPO FIZ LUM
 6 ZGO LS3 TUV, OGK NI3, OKV1 IŠO, IŠN
7 ŠHO LS3   NI3F IŠO 

 

(Visited 6.969 times, 4 visits today)