Oddelek: 1.a
Razrednik: Alenka Jenuš

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 N1A SLJ SLJ ŠPO  SLJ
 2 SLJ  SLJ MAT ŠPO MAT
 3 MAT MAT SPO N1A  SPO
 4 SPO GUM LUM SLJ GUM
 5 ŠPO  DDP LUM     
 6          

 

Oddelek: 1.b
Razrednik: Darinka Kolarič

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ SLJ SLJ ŠPO  SLJ
 2 N1A SLJ MAT ŠPO  MAT
 3 MAT MAT SPO SLJ  SPO
 4 SPO  GUM LUM N1A GUM
 5  ŠPO  DDP LUM    
 6          

 

Oddelek: 1.c
Razrednik: Maja Tuš

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ N1A ŠPO SLJ  SLJ
 2 SLJ SLJ ŠPO N1A  MAT
 3 MAT MAT SLJ SPO  LUM
 4 SPO GUM SPO MAT LUM
 5  ŠPO  DDP GUM    
 6          

 

Oddelek: 2.a
Razrednik: Marjetka Šenekar

 PON TOR SRE ČET PET
 0   DDP       
 1 ŠPO  SLJ SLJ SLJ  SLJ
 2 ŠPO  SLJ SLJ MAT  MAT
 3 MAT TJA  SPO SPO  TJA
 4 SLJ  MAT ŠPO GUM LUM
 5  SPO  GUM BK   LUM
 6          

 

Oddelek: 2.b
Razrednik: Andreja Habjanič

 PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 ŠPO  MAT  SLJ SLJ TJA
 2 ŠPO  SLJ MAT SLJ  MAT
 3 MAT SLJ SPO SPO SLJ
 4 SLJ TJA ŠPO GUM LUM
 5  SPO GUM  BK    LUM
 6          

 

Oddelek: 2.c
Razrednik: Ksenija Šteflič

 PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 SLJ  MAT  ŠPO SLJ  SLJ
 2 SLJ SLJ  ŠPO SLJ  TJA
 3 MAT SPO  SLJ SPO MAT
 4 SPO GUM MAT GUM LUM
 5  ŠPO TJA  BK   LUM
 6          

 

Oddelek: 3.a 
Razrednik: Tomi Ploj

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 TRAČ  ŠPO  TJA MAT ŠPO
 2 SLJ  MAT MAT SLJ  SLJ
 3 TJA SLJ  SLJ SLJ MAT
 4 MAT SLJ  ŠPO LUM SPO
 5 SPO   GUM SPO  LUM GUM 
 6 DDP    BK    

 

Oddelek: 3.b
Razrednik: Vesna Rošker

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ  MAT  TRAČ MAT  ŠPO
 2 MAT  SLJ  MAT SLJ  SLJ
 3 SPO SLJ  TJA SLJ MAT
 4 TJA SPO  ŠPO LUM SPO
 5 GUM ŠPO  SLJ LUM  GUM
 6 DDP     BK    

  

Oddelek: 3.c
Razrednik: Barbara Domajnko

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 ŠPO  MAT  SLJ TRAČ  SLJ
 2 SLJ  SLJ  TJA MAT  SLJ
 3 MAT  SLJ  MAT SLJ ŠPO
 4 SPO  SPO  LUM ŠPO MAT
 5 TJA  GUM  LUM SPO  GUM
 6  DDP   BK    

 

Oddelek: 4.a
Razrednik: Breda Špindler

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 SLJ  MAT  SLJ MAT  TJA
 2 MAT  SLJ  DRU SLJ MAT
 3 NIT  TJA  MAT ŠPO  ŠPO
 4 GUM/RU  LUM  NIT NIT  SLJ
 5 TRAČ  LUM  ŠPO GUM  DRU
 6 NUM,N2N
 NTE  NŠP   BK
 7 N2N        

 

Oddelek: 4.b
Razrednik: Brankica Keser

   PON TOR SRE ČET PET
 0    DDP      
 1 SLJ  MAT SLJ MAT  SLJ
 2 MAT  ŠPO DRU NIT  MAT
 3 NIT  SLJ MAT SLJ  TJA
 4 GUM/RU  LUM NIT GUM  ŠPO
 5 TJA LUM ŠPO TRAČ DRU
 6 NUM,N2N  NTE  NŠP   BK
 7 N2N        

 

Oddelek: 5.a
Razrednik: Rebeka Peršak

   PON TOR SRE ČET PET
 0      DDP    
 1 SLJ  MAT  SLJ GUM/RU  TJA
 2 MAT  TJA  NIT MAT  SLJ
 3 NIT  SLJ  MAT SLJ DRU
 4 ŠPO  ŠPO  LUM DRU  GUM
 5 TJA  DRU  LUM NIT  ŠPO
 6 NŠP
  NTE,N2N   GOS
 7      N2N    

 

Oddelek: 5.b
Razrednik: Marija Peserl

   PON TOR SRE ČET PET
 0     DDP     
 1 SLJ  ŠPO TJA GUM/RU SLJ
 2 MAT  MAT  SLJ MAT NIT
 3 DRU  SLJ  MAT SLJ  GUM
 4 ŠPO  TJA  LUM ŠPO  TJA
 5 NIT  NIT  LUM DRU  DRU
 6  NŠP
   NTE,N2N
  GOS
 7     N2N
   

 

Oddelek: 6.a
Razrednik: Anica Zarnec

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 NAR  TIT/GOS GUM MAT MAT
 2 ZGO  TIT/GOS TJA TJA ŠPO
 3 ŠPO  ŠPO SLJ LUM  SLJ
 4 TJA  SLJ MAT SLJ SLJ
 5 MAT  GEO NAR GOS/TIT  TJA
 6  NUM  NŠP NTE,N2N  GOS/TIT  RU
7      N2N    

 

Oddelek: 6.b
Razrednik: Maja Trafela Lubej

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 MAT  SLJ SLJ GOS/TIT MAT
 2 SLJ  TJA TJA GOS/TIT ŠPO
 3 ŠPO  ŠPO GUM ZGO  SLJ
 4 TJA  TIT/GOS MAT SLJ  GEO
 5 LUM  TIT/GOS NAR MAT TJA
 6 NUM   NŠP NTE,N2N  RU  NAR
7      N2N    

 

Oddelek: 6.c
Razrednik: Srečko Kebrič

 PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 GEO  SLJ GOS/TIT LUM  MAT
 2 MAT  SLJ GOS/TIT TJA  ŠPO
 3 ŠPO ŠPO  TJA NAR  ZGO
 4 TIT/GOS  MAT MAT SLJ SLJ
 5  TIT/GOS  NAR SLJ  GUM  TJA
 6 NUM   TJA  NTE,N2N  NŠP  RU
  7       N2N    

 

Oddelek: 7.a
Razrednik: Bernard Petek

   PON TOR SRE ČET PET
 0         RU 
 1 LUM  SLJ SLJ TJA GEO
 2 SLJ  MAT ŠPO MAT NAR
 3 GUM  TJA ZGO SLJ NAR
 4 MAT  GEO TJA TIT/ŠPO TJA
 5 ZGO ŠPO/TIT DKE NAR MAT
 6 OGL,ŠHO, ANI,ŠZZ1  SPH,GKL
UBE,ŠZZ2 N2F,LS1
 NI1,FIV
7    SPH    N2F   NI1
8          

 

Oddelek: 7.b
Razrednik: Janja Kojc

   PON TOR SRE ČET PET
 0         RU 
 1 GUM  MAT MAT TJA DKE
 2 LUM  GEO ZGO MAT GEO
 3 ZGO  NAR NAR SLJ TJA
 4 MAT  ŠPO TJA TIT SLJ
 5 SLJ  TJA SLJ ŠPO NAR
 6 ŠHO,ŠZZ1 SPH,GKL
ŠZZ2  N2F, LS1
NI1
7   SPH    N2F
NI1 
 8          

 

Oddelek: 7.c
Razrednik: Tadeja Kurnik Hadžiselimović

   PON TOR SRE ČET PET
 0         RU 
 1 TJA  NAR SLJ TJA TIT
 2 SLJ  NAR GUM MAT ZGO
 3 LUM  MAT MAT SLJ SLJ
 4 GEO  ŠPO TJA NAR MAT
 5 DKE  TJA ZGO ŠPO GEO
 6 OGL,ŠHO, ANI,ŠZZ1 SPH
ŠZZ2  LS1
 NI1
7   SPH    LS1
NI1 
 8          

 

Oddelek: 8.a
Razrednik: Leonida Rokavec

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 GEO/BIO  TJA BIO KEM DKE
 2 MAT  ZGO SLJ LUM SLJ/RU
 3 TJA  TIT FIZ ŠPO MAT
 4 SLJ  MAT GEO ZGO FIZ
 5 KEM  SLJ MAT TJA ŠPO
 6 POK,OGL  MME,ŠSP1, SPH  GUM
NI2, N2F
ŠSP2
FIV
 7   SPH     NI2, N2F  
8          

 

Oddelek: 8.b
Razrednik: Natalija Červek

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 FIZ  TJA DKE ZGO GUM
 2 MAT  ŠPO SLJ KEM SLJ/RU
 3 TJA  ZGO BIO TIT MAT
 4 SLJ  MAT FIZ LUM ŠPO
 5 GEO  slj MAT TJA GEO/BIO
 6 POK,OGL  MME,ŠSP1, SPH,GKL  KEM NI2,ŠSP2 FIV
7   SPH    NI2   
 8          

 

Oddelek: 9.a
Razrednik: Simona Peserl Vezovnik

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ/RU  ZGO GEO SLJ KEM
 2 TJA  FIZ KEM FIZ MAT
 3 MAT SLJ ŠPO TJA BIO
 4 LUM  GUM SLJ MAT GEO
 5 ŠPO  MAT TJA ZGO SLJ
 6 ROM,ŠHO, OGL  NI3  BIO LS3  IŠP_O,FIV, IŠP_N
7   NI3    LS3  
8          

 

Oddelek: 9.b
Razrednik: Tatjana Kraner, Emica Jelatancev

   PON TOR SRE ČET PET
 0          
 1 SLJ/RU FIZ KEM SLJ GEO
 2 TJA GUM BIO ZGO MAT
 3 MAT SLJ ŠPO TJA FIZ
 4 KEM  ZGO SLJ MAT BIO
 5 ŠPO  MAT TJA LUM SLJ
 6 ROM,ŠHO, OGL  NI3,NPH
GEO   IŠP_O,FIV, IŠP_N
7   NI3,NPH      
8