Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!                 

»Moje srce je uglašeno s tišino in mirom, ki ju navdihuje spokojnost narave,« je misel H. I. Khana, ki po moji oceni zelo nazorno in simbolično opisuje preživeto obdobje življenja  s koronavirusom in dejstvom, da ostanemo zdravi.

Zaključujemo šesti teden, ko so naši učenci zapustili šolske klopi. Kratko, pa vseeno dolgo obdobje, saj šolska stavba v danem trenutku ne izžareva radosti in veselja. V večnamenskem prostoru ni smeha, učenci ne kramljajo, ni učenja, ne pisanja domačih nalog, ne sodelavcev, ki vestno iz dneva v dan opravljajo svoje poslanstvo.

Pa vendar, vse to se dogaja ne daleč stran od šole,  to se zdaj dogaja v vaših, naših domovih, strokovno rečemo pouk in ostale šolske aktivnosti se izvajajo na daljavo.

Iz srca, ni mi bilo vseeno, ko smo 16. 3. 2020 zaprli šolo. Vladala je negotovost, predvsem iz dejstva, da ni bilo izkušenj ne na ravni šole in ne na nivoju države za vzpostavitev komunikacije med učitelji na eni in učenci ter starši na drugi strani v kontekstu izvajanja pedagoškega procesa. Skrb je povzročalo dejstvo, če imajo vse družine tehnične možnosti prenosa informacij, pomeni računalnike, dostop do interneta, znanja iz tega področja. V informacijo, za štiri družine smo priskrbeli računalnike s pomočjo donatorjev. Učitelji smo bili in smo še v negotovosti glede načrtovanja, saj ni osebnega stika z učenci, kar pomeni, da ne moremo pohvaliti, pomagati, ko je potrebno, nameniti prijaznega pogleda in nasmeha – skratka evalvirati in motivirati na nam znani način. Za način dela na daljavo nas ni nihče pripravljal, izobraževal. Strokovni delavci OŠ Lenart, moji sodelavci, ga  odlično opravljate, za kar vam lahko rečem  hvala in pogumno naprej.

Starši ste sprejeli vlogo  nadomestnega učitelja oziroma pomočnika v izvajanju pedagoškega procesa. Verjamem, da ni bilo lahko, saj ste nekateri bili  ves čas v službi, danes vas je že veliko. Ste vestni, zahtevni, odgovorni, vzpodbujate in zahtevate, dajate otroku objektivno povratno informacijo, pohvalite in tudi izrazite nestrinjanje. Hvala vam. Verjetno boste tudi kdaj  izrazili »vašo učiteljsko izkušnjo« z besedami, ki jih mi učitelji neštetokrat,  te pa so: zahtevno, odgovorno, premalo spoštovano, pa vendar prijetno.

Že v prvem tednu, ko so učenci ostali doma, smo bili v skupini  prvih šol v Sloveniji, ki so so začele izvajati pouk na daljavo  s pomočjo spletnih učilnic. Velika večina učencev redno in vestno opravlja šolske obveznosti, pošiljajo opravljene naloge učiteljem v pregled, nekaj je verjetno tudi takih, ki vsega ne zmorejo, najde pa se  tudi kak, ki ne želi. Apeliram na slednje, tudi na starše teh učencev, in vljudno prosim, da se odzovejo in opravijo dogovorjene obveznosti.

Po prvomajskih počitnicah se bo začelo ocenjevanja znanja na daljavo. Kot kažejo informacije še ni točnega datuma, kdaj bodo učenci spet sedli v šolske klopi. Ministrstvo za izobraževanje je na osnovi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19  izdalo Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno- izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/20, ki  med drugim zajema ocenjevanje učencev, priložena pa so tudi strokovna priporočila. Vljudno prosim, učenci, opravite zahtevane naloge pri posameznem predmetu, da boste dobili oceno, vas spoštovani starši pa, da spremljate, če so vaši otroci opravili zahtevano in poslali nalogo učitelju, kajti le na tak način bomo lahko zaključili šolsko leto.

Vsem želim vedrino in nasmeh na obrazu pri šolskem delu in življenju v vsakdanu. Pomembno je, posebej zdaj, ko se počasi približujemo cilju, ko bomo začeli živeti tisto »naše življenje« na katerega smo navajeni in ga pogrešamo, da spoštujemo dogovorjeno, da ne škodujemo drugim, da ohranjamo naravo zdravo, da si pomagamo, da srečo začutimo drugače, kot smo jo včasih, da smo hvaležni zato, da živimo.  

Morda  le ne bo tako slabo, če se uresniči misel, ki je bila izrečena in zapisna nič kolikokrat v preteklih šestih tednih: »Nič več ne bo tako, kot je bilo«.

Želim prijetne prvomajske počitnice in ostanite zdravi.

                                                         Ravnatelj: Marjan Zadravec