STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, UMETNIKA

Vlogo za pridobitev statusa športnika, umetnika in obrazec Priloge predlogu za dodelitev statusa perspektivnega športnika najdete na spletni strani OŠ Lenart (Prenos dokumentov).

Izpolnjen predlog za dodelitev statusa športnika, umetnika z vsemi potrebnimi prilogami oddajte pri šolski soc. delavki Mojci Rebernak, v pisarni št. 13.

Rok za oddajo predloga je sreda, 30. 9. 2020.

Mojca Rebernak, soc. delavka