STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, UMETNIKA

Vlogo za pridobitev statusa športnika, umetnika ter obrazec Priloge za pridobitev statusa športnika, umetnika najdete na spletni strani OŠ Lenart (»PRENOS DOKUMENTOV«).

Vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddate v pisarni soc. delavke Moje Rebernak pri svetovalni delavki Nini Harl.

Rok za oddajo predloga je 30. 9. 2019.

Nina Harl, šolska svetovalna delavka