Spoštovani učenci, starši in sodelavci!

Končno smo dočakali trenutek, da se bodo vsi učenci OŠ Lenart vrnili v šolske klopi in zaključili šolsko  leto 2019/20.

Vlada Republike Slovenije je  sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Z dnem začetka uporabe tega odloka bo prenehal veljati do sedaj veljavni Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 67/20). Novi odlok  se bo začel uporabljati 1. junija 2020.

Konkretno to pomeni:

  • v ponedeljek, 1. 6.2020, pridejo v šolo učenci od 1. do 5. razreda in učenci 9. razreda rednega programa in programa nižjega izobrazbenega standarda ter učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
  • v sredo, 3. 6. 2020, bodo po dolgih dveh mesecih spet sedli v šolske klopi učenci 6., 7., in 8. razreda,
  • vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence (od 1. do 9. razreda) potekalo v normativno določenih oddelkih kot pred razglasitvijo pandemije, kar pomeni kot je bilo pred 13. 3. 2020 . 1. in 2. razredi bodo imeli pouk na Trgu osvoboditve 12 (stara šola), vsi ostali razredi pa na Ptujski cesti 25 (nova šola); učenci se več ne delijo na manjše skupine in se vračajo v matične učilnice,
  • v ponedeljek, 1. 6. 2020, pridejo učenci v šolo od 8.00 dalje, ista ura velja za sredo, 3. 6. 2020. Sprejeli jih bodo razredniki,
  • izvajalo se bo jutranje varstvo in podaljšano bivanje,
  • poskrbljeno bo za šolsko prehrano,
  • organiziran bo šolski prevoz.

Veselimo se ponovnega srečanja.

Prijazen pozdrav

                                                                                                                            Ravnatelj: Marjan Zadravec

(Visited 21 times, 1 visits today)