SLOVENSKI KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ 2016/2017

NAŠE MALO VELIKO MORJE

Učenci,

ponovno vas vabim k reševanju MEGA kviza, že enajstega po vrsti.

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Glavna cilja kviza sta spoznavanje naravne in kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsak cikel kviza vsebuje pet sklopov, posamezni sklop pa obsega vprašalnik, gradivo o predstavljeni temi, vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje in potepanje, opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav.

Letošnji cikel je posvečen naši naravni dediščini, slovenskemu morju.

Mladi radovedneži,

MEGA kviz lahko od 26. oktobra 2016 pa vse do 15. maja 2017 rešujete v celoti (vseh 5 sklopov) na www.megakviz.si.

Želim vam veliko zabave in novih spoznanj.

Šolska knjižničarka

(Visited 60 times, 1 visits today)