Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

V šolah vedno znova iščemo navdih za pisanje novih zgodb. Vsaka izmed njih terja čas in napor. Tudi v tem šolskem letu je pred nami zahtevna naloga – spisati zgodbo obogateno z razumevanjem, strpnostjo in sočutnostjo napram sebičnosti in individualizma. Prepletenost sočutnosti in razuma je namreč tista, ki nas oblikuje kot celovita bitja. 

Starši skupaj z delavci šole predstavljate zrcalo, v katerem bodo otroci ugledali svoj jaz. Usmerjajmo jih, da bodo znali živeti v skupnosti in dojemali učenje kot vrednoto. Bodimo navdih za vedoželjnost in ustvarjalnost, da bodo zmožni razviti paleto pismenosti, ki jim bo omogočala uspešno krmariti skozi življenje v času hitrih družbenih sprememb.  

Učenje v šoli je ambiciozno naravnano. Usmerjeno je k ciljem, hkrati pa vključuje želje, veselje, dvome in žalost, ki zaznamujejo odraščanje. Učenci se sprašujete: kdo ste, kaj želite doseči, kaj želite postati … S svojim entuziazmom boste zagotovo našli odgovore na ta vprašanja. Tako boste lahko oblikovali svoje lastne tradicije in ideje, v katere boste zaupali in odgovorno sprožali spremembe v družbi. 

Raziskujte in iščite lastne poti za snovanje najboljših zgodb.

                          

 Ravnatelj: Marjan Zadravec

(Visited 562 times, 1 visits today)