Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila.

Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki Sloveniji ne presega 18% na družinskega člana.

Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

. nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS subvencija pripada v višini 70% cene kosila

. nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS subvencija pripada v višini 40% cene kosila

Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena.

Starši ne vlagate posebnih vlog za prehrano, imeti pa morate urejeno vlogo za otroški dodatek.

Mojca Rebernak

 

(Visited 35 times, 1 visits today)