PRIVOZI
MOČNA– SP. PARTINJE – LORMANJE – LENART

  1. PRIVOZ: MOČNA – 7.15; LORMANJE – 7.20
  2. PRIVOZ: MOČNA – 7.50; LORMANJE – 7.55

ŽERJAVCI, ELBL – KAPELA (ŽICE) – PERKO – LENART 

  1. PRIVOZ (NA POSTAJI): 7.30
  2. PRIVOZ (NA POSTAJI): 8.00

ODVOZI
ELBL
PRVI ODVOZ: 10.30

DRUGI ODVOZ: 11.20    

MOČNA
PRVI ODVOZ: 10.50

DRUGI ODVOZ: 11.40 

KOMBI

PRIVOZ
7.30: JUROVSKA CESTA

7.15: HRASTOVEC
7.20: VOLIČINA
7.45: RADEHOVA 1. privoz; 8.00: RADEHOVA 2. privoz

0DVOZ
10.30 RADEHOVA  

10.40: JUROVSKA CESTA
10.45: LENART – VOLIČINA – HRASTOVEC

                                       SIMONA PESERL VEZOVNIK, pomočnica ravnatelja