Informacije v zvezi z informativnimi dnevi

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni stani objavlja naslednje obvestilo v zvezi z informativnimi dnevi v srednjih šolah:

Glede na trenutno epidemiološko situacijo izvedba informativnih dni, ki so s šolskim koledarjem predvideni za 12. in 13. februar 2021, v srednjih šolah in dijaških domovih ne bo mogoča.

To velja tudi v primeru, če bi pouk sicer potekal v šolah, saj gre za dogodek visokega tveganja, ob katerem se združuje veliko število učencev iz različnih delov Slovenije, pri čemer pa prihaja tudi do izrazito povečane uporabe sredstev javnega prevoza.

Zato smo ravnateljicam in ravnateljem srednjih šol in dijaških domov predlagali, da razmislijo o virtualnem načinu predstavitve njihove šole (dijaškega doma) oziroma izobraževalnih programov, ki jih izvajajo. Zavedamo se sicer, da tak način predstavitve ni najbolj ustrezen, vendar je v dani situaciji edini možen.

Z namenom, da bi bile informacije v zvezi z izvedbo informativnih dni za letošnje devetošolce oziroma učence, ki se prihodnje šolsko leto vpisujejo v srednješolske izobraževalne programe, zbrane na enem mestu in čim bolj pregledne, smo s strani vseh srednjih šol in dijaških domov zbrali informacije in na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljamo seznama vseh srednjih šol in dijaških domov s povezavami do njihovih spletnih strani.

Navedena seznama, ki vsebujeta tudi nekatere druge ključne informacije glede izvedbe informativnih dni na posamezni srednji šoli oziroma v posameznem dijaškem domu, smo posredovali tudi na vse osnovne šole s prošnjo, da z obema seznamoma seznanijo svoje učence, ki prihodnje šolsko leto nadaljujejo izobraževanje v srednjih šolah. 

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Darka Sukič, pedagoginja

(Visited 10 times, 1 visits today)