Naziv operacije: MIGAJ, GIBAJ IN UŽIVAJ
Celotna vrednost projekta: 38.501, 81 EUR

Predviden znesek sofinanciranja: 25.355, 28  EUR
Vodilni partner: OŠ LENART

Partnerja: KOLESARSKI KLUB TBP Lenart, DOM STAREJŠIH OBČANOV LENART,  družba za storitve, d.o.o.,

Opis operacije: V okviru operacije je predvidena postavitev motoričnih igral nad šolskim igriščem, ki bodo namenjena za spodbujanje telesne aktivnosti, razvijanje gibalnih spretnostni in motoričnih sposobnosti. Igrala bodo namenjena vsem šolskim uporabnikom in širši javnosti. Na igrišču v vrtcu je predvidena postavitev motoričnega igrala, gugalnice in položitev zaščitne varnostne podloge okrog peskovnikov. Igrala bi bila namenjena za otroke, ki obiskujejo vrtec. Z ureditvijo igral in druge opreme (vadbene za starostnike in kolesarske) bi spodbudili gibalno aktivnost prebivalstva območja LAS: otrok, učencev, mladostnikov, otrok s posebnimi potrebami, starostnikov, težje gibljivih itd. Boljše gibalne sposobnosti in spretnosti so pogoj za manjše število poškodb ter za več medgeneracijskega sodelovanja. V okviru operacije nastane 1 novo delovno mesto v OŠ Lenart – učitelj razrednega pouka.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

(Visited 58 times, 1 visits today)