Prevozi za sredo, 24. 6. 2019

 

PRIVOZI V ŠOLO       

Privozi v šolo ostanejo nespremenjeni.

1. ODVOZ – pri šoli

ELBL … 11.00
MOČNA … 11.20
KOMBI … 1. odvoz 11.00

2. ODVOZ – pri šoli

ELBL … 12.45
MOČNA … 13.00
KOMBI … 2. odvoz 13.00

Boris Brunec, pomočnik ravnatelja