Arhiv za 8 marca, 2019

 
 • Pust

  Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci! Pust – praznik norčij in navad. Na OŠ Lenart skupaj z občino Lenart negujemo tradicijo ohranjanja kulturnih običajev skoraj že tri desetletja. V soboto smo sodelovali na tradicionalni pustni povorki. Bilo je enkratno, lepo in navdušujoče. Prikazali smo izvirnost, veselje in norčavost. Posebej rad bi izpostavil sodelovanje vseh nas, ki se vsak dan srečujemo v vrtcu in šoli – učenci, otroci, starši in vsi zaposleni. Izražam hvaležnost ter iskreno čestitam za opravljeno in videno, lahko pa rečem, da take aktivnosti gradijo most zaupanja. Ponosno in pogumno naprej. Ravnatelj: Marjan Zadravec  

   
 •  
 • Razpis za delovno mesto ravnatelj/ravnateljica

  Svet zavoda Osnovne šole Lenart Ptujska cesta 25 2230 Lenart razpisuje delovno mesto RAVNATELJA Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – popr., 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U1 -269/12-24 in 47/15-ZOFVI – J, 46/16-ZOFVI – K in 25/17 – Zvaj; v nadaljevanem besedilu: ZOFVI) Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2019. Delo na delovnem mestu […]

   
 •